Efter 15 dagars kamp utan mat för en rättvis asylpolitik och rätten till ett humant liv i Sverige, vänder sig nu de Iranska flyktingarna som just nu befinner sig på Gustav Adolfs Torg i Göteborg till den Svenska allmänheten och vädjar om hjälp!

EU:s förhållningssätt gentemot Iran går inte på något sätt att tvetyda. Signalerna är solklara. Trots det så får inte de 60 tal Iranska flyktingar som flyr den Islamistiska regimen i Iran stanna i Sverige.

Migrationsverket vägrar dem rätten att få stanna i Sverige trots deras politiska aktivitet emot den islamistiska diktaturen i Iran. Något som ska vara ett giltligt själ till att få stanna i Sverige. Förföljelse, tortyr och fängelse väntar våra vänner på Gusta Adolfs Torg vid ett eventuellt återvändande till Iran.

Det här är människor som inget annat vill än att få leva ett normalt liv. Få möjligheten till att studera, arbeta och skaffa bostad som alla oss andra i samhället. De vägras rätten till det här för att migrationsverket inte tror på dem.

Ingen människa offrar 12 år av sitt liv som papperslös flykting i ett främmande land långt bort från sina nära och kära utan rätten
till en dräglig sjukvård och ett humant liv om det inte finns goda själ för det.

Vi ska vara stolta att Sverige har ett så gott rykte runt om i världen att dessa människor valt vårt land. Låt oss nu se till att leva upp till detta goda rykte. Hjälp dessa människor att få rätten till ett drägligt liv och få möjlighet att bidra till samhället.

Hjälp oss Svenska folket, stöd vår kamp. Skriv på vår protestlista på http://www.misstroossinte.com/

Skriv till migrationsverket och visa ditt misstycke mot hur migrationsverket misslyckas med att upprätthålla asylrätten och följa EU: förhållningssätt gentemot Iran. Klicka på brevet nedanför.

migrationsverket@migrationsverket.se