Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Anslutningsbrev från Misstro Oss Inte

Anslutning till protestaktionen Misstro oss inte!

Underliggande skrift är ett öppet brev som har skrivits av några iranska flyktingar i Göteborg.

Vi har fått avslagsbesked från Migrationsverket och just nu befinner oss i en svår och oviss situation.

Som bekant pågår en protestaktion i Smyrnakyrkan i Göteborg sedan första mars. Denna protestaktion är anordnad av några iranska asylsökande som bott i Sverige mellan 5 till snart 12 år. Vi som skriver detta brev har inte varit i Sverige så lång tid, men tillräckligt länge för att leva oss in i deras outhärdliga situation. Det finns nämligen en lång rad likartade omständigheter som sammanknyter våra öden som asylsökande iranier i exil. Hit höt bland annat det faktum att vi alla flytt undan för en barbarisk regim som dagligen kränker alla de mest elementära fri- och mänskliga rättigheterna i Iran.

Men det gemensamma ödet kännetecknas också av denna realitet att vi alla, var och en på sitt sätt, varit politiskt aktiva mot den sittande regimen i Iran, och som följd av våra politiska engagemang blivit utsatta för förföljelser. Detta innebär i sin tur att vi alla riskerar fängelse, tortyr och till och med dödsstraff om vi återvänder till vårt hemland. Vi har lagt fram alla de handlingar som styrker detta inför det svenska Migrationsverket. Men trots det, och trots alla internationella alarmerande rapporter om situationen för oliktänkare i Iran, har Migrationsverket avslagit våra asylansökningar.

Det finns även en annan omständighet som sammanfogar våra öden på ett märkligt sätt. De äldre flyktingarnas öde återspeglar i själva verket det öde som väntar oss i framtiden. Här handlar det om en framtid som präglas av osäkerhet, avhumanisering, maktlöshet och frånvaro av hopp och framtidstro.

Det är mot bakgrund av det framförda som vi ansluter oss till protestaktionen Misstro oss inte. Vi vill härmed visa vår sympati och solidaritet med de här flyktingarna. Det vi kräver är inget annat än att bli bemötta och behandlade som levande människor, människor av kött och blod som har rätt till att leva i ett fritt land, människor som har rätt till att utrycka sig utan att för den skull riskera inspärrning eller tortyr och förföljelser.

I likhet med flyktingarna kring protestaktionen Misstro oss inte vill vi att det svenska Migrationsverket och den svenska regeringen, en gång för alltid tar en klar och tydlig ställning mot den antidemokratiska regimen i Iran. Vi kräver att Migrationsverket och regeringen, utan några som helst realpolitiska hänsynstaganden, lyssnar på våra livsberättelser och på ett sakligt och objektivt sätt går igenom våra asylskäl.

Vår gemensamma protest i Smyrnakyrkan kommer att fortsätta tills vi för en rättvis och opartisk hantering av våra asylärenden.

Avslutningsvis vänder vi oss till alla riksdagspartier, kommunala myndigheter, svensk press/media och sist men inte minst till den svenska allmänheten för att ställa upp och hjälpa oss att bli hörda.

Underskrifter: 

 • Mohammad rezah Armiyoun 2006
 • Karim Eliyasi 2006
 • Jawad Rahimi 2006
 • Reza taghat farsa fard  2007
 • Iman jalili  2007
 • Khadijeh mahabadi  2007
 • Jemis oudatoulaki targavar  2007
 • Mahdi  taghat farsa fard  2007
 • Manijeh goodarzi  2007
 • Jamal mohammadi 2007
 • Omid khodadadi Gheshlaghchai 2007
 • Rasol Karimyan 2007
 • Hasan Keshtvarz 2008
 • Yaghoob amiri  2009
 • Fardin Vakeli 2008
 • Bahram torani  2009
 • Naser Krimi 2008
 • Behzad  javadian  2009
 • Soran Kemanger 2008
 • Rozhin iran parast oskoui 2009
 • Maziar zeitoun  2008
 • Alireza shafiezadeh  2009
 • Seid karimi  2008
 • Mohammad oladrabiei  2009
 • Marjam taghat farsa fard  2008
 • pooneh khaef 2009
 • Rasol shadman  2008
 • Maryam banai 2009
 • Maryam fattahi 2008
 • Mehrdad karimi 2009
 • Nashmil fattahi 2008
 • Mahnaz masiri monji 2009
 • Siamak Lashgari 2009
 • Hamidreza Shodjaziba 2009
 • Fariba Zarea 2009
 • Samad eskandari  2010
 • Abbas Hamaty 2010
 • Babak Ghanbari Kondori 2010
 • Mohammad Mohammadi 2010
 • Nasir lazempour  2010
 • Leyla Taghat farsa fard 2008