Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Hadi Naderipour

نه به رژیم جمهوری ایران
باور دارم انسان هرچقدر هم باگذشت باشه نمیتونه در مورد خبط این نهاد که قویترین پروپاگاندای جمهوری اسلامی محسوب میشه، بخشش و گذشت داشته باشه.

در فردای پیروزی انقلاب مردم ایران بر این نظام فاشیستی مذهبی قصد دارم این موسسه ی خبرپراکنی را به محاکمه در یک محکمه عادلانه فراخوانم:
سوء استفاده سی ساله ی بخش خبری و سیاسی بی بی سی فارسی از مالیات مردم انگلیس، برای دست یافتن به اهداف ضد بشری و غیربیطرفانه خود، مبنی بر حمایت از رژیم فاشیستی، خونریز و قرون وسطایی جمهوری اسلامی.
تلاش سی ساله برای مخالفت با هرگونه تغییر رژیم در ایران، تلاش سی ساله برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، به بهانه ی حمایت از میانه روها و اصلاح طلبان درون حکومتی (کسانی که دستشان به خون جوانان وطن در دهه ی 60 آلوده ست). توسط سانسور اخبار، گزینش هدفمند اخبار و گزینش مغرضانه ی کارشناس جهت تحلیل خبری.
پی نوشت: بارها گفته ام که هرگز از قصد خود عقب نشینی نخواهم کرد؛ مگر آنکه در واپسین روزها، این رسانه نسبت به خواسته های بزرگ مردم ایران، انعطاف پذیری نشان داده و به نحو شایسته و بیاد ماندنی ای در راه سرنگونی نظام اسلامی، این ملت بی سلاح و مظلوم را یاری رساند.
در آخر
ای کاش میشد بدون درگیری و خونریزی از شر این نظام قرون وسطایی خلاص شد.
ولی سید علی خامنه ای نشان داده است که تا آخرین لحظه ی حیاتش، از سرکوب و خونریزی دست نخواهد کشید.
او تشنه ی خون است. خون جوانان ایران زمین را دوست دارد. و از اینکه نامش در تاریخ همچون چنگیز، هیتلر ، استالین، صدام و خمینی، در ردیف خون آشام ثبت شود، ابا و واهمه ای ندارد. خون میخواهد.
دلم گرفته.
هر چه میاندیشم آیا راهی وجود دارد که بدون آنکه خونی ریخته شود میتوانیم جمهوری اسلامی را پشت سر گذاریم راه به جایی نمیبرم.
در برابر واقعیت تلخی قرار گرفته ایم.
تلخ ترین واقعیت زندگی بشری. چرا که خون آشام لحظه ای به قداست خود و راهی که پیش رو گرفته، تردید ندارد.
در امر قدسی، هیچ جای تردید نیست. و حفظ این نظام مقدس، به هر نحوه ی ممکن، قدسی ترین امر و وظیفه ای ست که بر دوش سید علی خامنه ای قرار گرفته است.
دستور از بالاست… بالاتر از ابرها… بالاتر از آسمانها… ما کوچکتر از آنیم که بخواهیم در این امر قدسی، خللی وارد کنیم؛
چرا که آنکه اسلحه در دست دارد، پشیزی برای درخواستهای بشری، ارزشی قائل نیست.
من دلم گرفته. و در این دوران حساس از تاریخ ایران زمین، به شخصی فکر میکنم که گویا وجودش بر عرصه زمین، زیادی ست…
زیادی ترین و اضافی ترین موجود زنده بر زمین.
و تنها آرزویم این است که ای کاش …
ای کاش … ای کاش میشد کاری کرد تا زمین پاکیزه تر شود.

هادی نادری پور

Category: News