Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Pastor gick i god för konvertitens tro – Migrationsverket utelämnade vittnesmål

Strax innan jul fick en iransk konvertit avslag på sin asylansökan. Men pastorn som döpte honom i Sverige hävdar att Migrationsdomstolens återgivning av vittnesmålet är felaktigt.

”Jag vittnade om att jag träffade dig vid många tillfällen i kyrkans gemenskap, och att det i dessa möten och samtal blivit tydligt att du har en djup kristen övertygelse. … Domen återger också felaktigt vad de två samtalen handlat om i samband med dop/medlemskap. … Dessa samtal är något vi har med alla som vill låta sig bli döpt. Det är det slutgiltiga säkerställandet av det som vi sedan tidigare, i kyrkans gemenskap, har förstått. … Vi säkerställer att man har en egen personlig tro och en djup övertygelse.”

Sven Bengtsson avslutar med att konstatera att det är förvånande att Migrationsdomstolen kan dra slutsatsen att det inte har skett några djupare samtal ”när hela mitt vittnesmål handlar om att det är just det vi har haft”.

Arash Khosravi: “min klient har haft en utmärkt förmåga att berätta om sin personliga tro och kristendomens teoretiska del inför domstolen. Mot bakgrund av detta har två av nämndemännen bedömt att hans konvertering till kristendomen skett på genuin grund och att han därför riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till Iran där konvertering från islam är förbjudet. Eftersom både min klients och Sven Bengtssons muntliga uppgifter är felaktigt återgivna i domen och domarna har varit djupt oeniga i sin bedömning av de muntliga uppgifter som har lämnats, så väcker det naturligtvis betänkligheter kring om domstolens avgörande uppfyller de rättssäkerhetskrav som ställs i svensk domstol på saklighet och objektivitet”.

Category: News