Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Jag blir starkare med hjälp av Jesus Kristus

Armin Najafali rymde till Sverige 2014. Från första dagen han anlände i Sverige har han varit medlem i samma kyrka som sin mamma har varit aktiv medlem i under många år. Han är en av de nykristna från Iran som öppet visar sitt stöd för alla sina bröder och systrar som kämpar för sina mänskliga rättigheter i Iran. Som han själv har sagt: -”jag blir starkare med hjälp av Jesus Kristus – ingenting kan hindra mig från att fortsätta på vägen som jag har valt”. Armin har bjudit in folk till kristendomen – svarat på deras frågor och delat olika stycken ur Bibeln på sin Facebooksida. Han har visat sitt stöd för olika religiösa minoritetsgrupper i Iran på sin blogg. T.ex. har han skrivit i sin blogg om situationen i Iran för nykristna personer och om hur de blir brutalt behandlade av regimen i Iran. Han har även visat sitt stöd till den nya kampanjen # من نفر پانزدهم هستم (Jag är 15de personen) på sin egen Facebook-sida och Shahrvandyar-sidan på Facebook. Jag är 15de personen, är en kampanj som började med ett öppet brev undertecknat av 14 politiska aktivister i Iran, inriktat mot People of Iran, och kallar Ali Khamenei att avgå sin tjänst som högsta ledare efter en 20-årig mandatperiod. Veckor efter att brevet släpptes gav 14 kvinnliga aktivister i Iran ett liknande uttalande den 5 augusti 2019. Dessa kvinnor sa att teokratiskt styre har lett till ett “köns-apartheid” och “raderat” rättigheterna för hälften av landets befolkning; De uppmanade Khamenei att avgå. Från och med september 2019 har 16 av 28 undertecknare som är bosatta i Iran arresterats. Armin har skrivit en artikel som har blivit publicerad i både Shahrvandyar och Got free give free group i Facebook. Han har där skrivit om vilka problem han möter som en kristen även när han inte bor i Iran längre, samt hur skamlös Irans utrikesminister och Irans regim är som förnekar orättvisor mot personer såsom Armin. Han har fått både positiv och negativ återkoppling, där några hotar honom eller säger fula ord till honom och några personer stödjer Armin. Enligt Armin själv: -”Jag kommer inte sluta min kamp – jag vill hjälpa folk att känna Kristendomens sanna natur och Jesus kärleksbudskap. Irans regim målar en falsk bild av hur Kristendomen och dess utövare är – jag vill visa folk att kristendomen handlar om kärlek och vänskap, inte om våld och hämnd som Irans regim påstår att den gör”.

Category: News