Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Ökade risker för utsatta grupper kan leda till verkställighetshinder

Via Sanna Vestin: “IRAN: Ökade risker för utsatta grupper kan leda till verkställighetshinder

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande rörande asylsökande från Iran. Ett antal utsatta minoriteter mfl grupper räknas upp. För personer i de utsatta grupperna som fått slutligt avslag så långt tillbaka att omständigheter kan betraktas som nya nya, kan läget “i ett flertal ärenden” vara så försämrat att det utgör skäl för en ny prövning. Ställningstagandet innehåller en genomgång av hur skäl som uppstått i Sverige ska bedömas, och riskerna för internetaktivister poängteras särskilt:

“Irans kapacitet att övervaka och kontrollera dissidenters aktiviteter på Internet har kontinuerligt ökat under de senaste åren. Regimkritiker i Sverige, som varit aktiva på nätet, utsätts för påtryckningar av olika slag för att tvinga dem att upphöra med sina regimkritiska aktiviteter. Iranska myndigheter bedöms lägga ned påfallande stora resurser på att bevaka och kartlägga iraniers förehavanden utomlands. Landet utmärker sig i själva verket som ett av de länder som går längst i detta hänseende. Detta bör vara en utgångspunkt för prövningen. ”

I länken nedan finns ett PDF-dokument med vidare information:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=27833

Category: News