Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

VI GER ALDRIG UPP!

Misstro Oss Inte kämpar varje dag för ett fritt Iran, ett Iran utan i islamistisk diktatur. Som grupp pågår ständiga aktiviteter för att detta en dag ska bli verklighet.

Detta betyder dock inte att medlemmarna i Misstro Oss Inte även kämpar var och en för sig med egna projekt för att trycka på den Iranska regeringen ännu mer.

Bloggar och facebook är de två vanligaste medierna där vi kan se Misstro Oss Inte:s medlemmar. Två av dessa är Hasan Keshtvarz och Maziar Zeitoun.

Hasan Keshtvarz

Hasans dop:

Maziar Zeitoun

Maziars dop:

Category: News