Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Viktigt för alla asylsökande!


Detta dokument bör bifogas alla asylsökande regimkritikers ansökningar om prövningstillstånd! Se särskilt punkt 63 (sista meningen), punkt 68 (sista meningen), punkt 69 (mitt i texten “It is noted that at specific intelligence “Cyber Unit” targets regime critics on the internet.”") samt punkt 71, hela stycket.

This is important for Iranian asylumseekers in EU and should be added to everyones application!

Category: News