Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Riskerar dödsstraff vid ett återvändande!

Marzeah Rasoulzade är 49 år och kom till Sverige för 7 år sedan. 2007 konverterade hon till kristendom, något som är förenat med dödsstraff i Iran.

Situationen för muslimer som konverterar till kristendom är mycket svår i Iran. Sedan presidentvalet 2009 har situationen bara blivit värre.

Marzieh är rädd för att återvända till Iran och menar att hon riskerar förföljelse om hon återvänder. Bekräftade fall har förekommit där muslimer som valt att konvertera till kristendom, har blivit avrättade.

Category: News