Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

I samband med första maj

Mänskliga samhällen på jordklotet har under en lång tid bevittnat en blodig kamp i olika varianter mot orättvisor, förtryck och utsugning av en minoritet av majoriteten av befolkningen. Från Spartaks vrede mot slaveri, Pariskommunen 1871 erfarenhet och kampen som pågår idag är ett bevis för denna klasskamp.

” Våldet bör bemötas med våld för att stoppas”. ” Arbetarna beväpna Er” är ropet från August Spiz i samband med de blodiga händelserna i Mac Kermik, Shikagos sågverk som senare omvandlades av internationella arbetarrörelsen till en strategisk slogan ” Världens arbetare förena Er” för att uppvisa den internationella solidaritetens makt mot kapitalismen i första maj.

Idag råder omständigheter såsom globalisering av kapitalet. Ännu en gång visar nödvändigheten till solidaritet och förenandet av arbetarklassen på ett tydligt sätt och det är på sin plats att möta första maj med ” Världens arbetare förena Er” en slogan som idag är välbehövlig.

Finansmonopolet och det rådande kapitalistiska systemet rättfärdigar sin existens med en utsugnings politik som drabbar inte bara arbetarklassen i tredje världen utan också i hela världen. Arbetarna har uttryckt tydligt att de inte vill vara med och betala det kapitalistiska systemets kris och gå till mötes den politik och regelsystem som dikteras av världsbanken samt IMF.

Senaste tiden händelser i Grekland, Irland, Portugal, Spanien, England och Frankrike i Europa  samt Tunesien, Urdanien,Egypten,Surien,Yaman, Pakestan, Iran, Tailan och Flipina är en protest på den genomförda politiken att  lösa kapitalismens kris på bekostnad av massarbetslöshet, fattigdom och det elände som har tvingat miljontals arbetbare i dessa länder. Denna protestvåg visar tydligt att den luriga politiken som kapitalismen försöker bedriva under täckmanteln ” Åter fördelning av resurserna” är dömd att misslyckas.

Situationen i Iran: Ett totalt diktatorisk och maffia liknande islamiskt styre har blivit grundlagen, därmed berövandet av de absolut grundläggande medborgerliga rättigheter, arresteringar, fängelse, tortyr och mord för oliktänkande bortförklaras med lagen.

Diktatoriska styret och religiösa fascismen har fördjupat klassklyftorna, fattigdom i flera arenor såsom ekonomiska och kulturella som har lett till reaktionära subkulturer inom samhället. Efter maktövertagandet av militära banditer som också styr över ekonomin i samhället. Vidden av korruption och brott mot mänskligheten har fått nya dimensioner.

Det kaos som råder i samhället utvecklar en ond våldspiral som omvandlats till en kultur, konsekvenserna speglar sig i kuvande, aggressivitet och missbruk av narkotika.

De lyckas styra genom att omvandla arbetsplatserna till ett obligatoriskt arbetsläger och militära anläggningar. Utsugning, diskriminering och vägran att betala arbetarnas löner har drivit arbetarklassen till fattigdom som bara kan upplevas i det islamiska kapitalistiska styret.

Detta elände bör ändras för ett dräglig levnadsvillkor för arbetarna. Arbetarna bör organisera sig i en revolutionär parti med syftet att störta rådande systemet och ta politiska makten för att kunna åstadkomma ekonomiska och kulturella ändringar för majoriteten i samhället. Det är enda möjliga vägen att kunna skapa ett värdigt liv.

Arbetarna måste vara medvetna om att de kan med sin ordnade strejk i olika industrin samt sin beväpnade kamp störta rådande systemet och planlägga en sann demokrati i samhället. Arbetarnas frigörelse av fattigdom, hunger, rättslöshet endast kan åstadkommas med deras egna förenade kamp.

Bildandet av en demokratisk republik baserat på råd styre och maktövertagande förutsätter att arbetarna organiserar sig i sina arbetarråd liksom övriga delar av samhället.

Byggandet av ett samhälle utan utsugning, utan diskriminering, utan fattigdom och  utan orättvisor med sikte på en socialistisk republik är det mål som arbetarklassen bör sträva efter.

Leänge leve första maj.
Marsch för bildandet av obundna fackföreningar
Leve arbetarklassens internationella solidaritet
Leve Socialism
Ned med islamiska republiken

/Firoz Soleymanzadeh

Category: News