Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Regimens jakt på kommunister!

The Worker-communist party of Iran grundades 1991 och är en av de mest regimefientliga organisationer som finns i skrivande stund.

En organisation som drömmer om att den islamistiska diktaturen i Iran ska falla.

“Down with the Islamic Republic”, “For a Socialist Republic”, and “The Basis of Socialism is the Human Being”.

Gholam Hossih Salehi Kolay, Seyd Ali Fatemi Ammarh och Abbas Takaloo-Bighash från Misstro Oss Inte är alla tre kopplade till kommunistiska organisationer som t.ex. Hambastegi och delar önskan om att den islamistiska diktaturen i Iran ska falla.

Deras aktiva kamp mot regimen i Iran sätter deras liv i fara och ett återförande till Iran skulle innebära döden för dem.

Abbas Takaloo-Bighash har nyligen fått avslag på sin ansökan om asyl i Sverige och hotas därmed att återsändas till Iran och en säker död.

Gholam Hossih Salehi Kolay 10 år i Sverige

Seyd Ali Fatemi Ammarh 11 i Sverige

Abbas Takaloo-Bighash 9 år i Sverige

Kvinna i Iran

Kvinnor i Iran har genom historien alltid kämpat för sina samhälleliga rättigheter, men de första tecknen på en organiserad rörelse började synas i början på 1900-talet. De har dock aldrig kunnat  föra sin kamp helt öppet, p g a risk för repressalier från den sittande makten.

1933 proklamerade Shahen Reza Pahlavi att alla universitet i Iran måste godkänna även kvinnliga applikanter till universitetsutbildningar. Ett år senare kommer ett nytt yttrande från Shahen att kvinnor inte lägre får bära Hijab, chador eller Burgha, men i samma veva stänger han också ned ett antal organisationer som kämpar för kvinnliga rättigheter i Iran. Shahen inför även kvinnlig rösträtt, och kvinnor kan också ställa upp som kandidater i val. Men kvinnosynen i samhället är fortfarande bundet av traditioner där kvinnan är mindre värd än mannen. Kvinnan är en andra klassens medborgare, i både kvinnors och mäns ögon.

Vid islamiska revolutionen 1979, deltog inte bara män utan även många kvinnor, utan att veta att deras rättigheter skulle försämras som en följd av revolutionen. Kampen för dessa rättigheter fortsätter dock fortfarande enträget. Ett exempel på detta är en kampanj som heter ”Jek miljon emza” (en miljon underskrifter), där man försöker få ihop en miljon underskrifter som ska få till stånd en lagändring för jämlikhet mellan könen. Kampanjen har ingen tidsbegränsning, utan fortsätter tills målet är uppnått. Man måste dock ha fyllt 18 år för att få skriva under. De som arbetar med kampanjen bedriver ambulerande, informativt arbete för att upplysa båda könen om de rättigheter som man tycker att kvinnor borde ha. Man ger också en röst till de kvinnor som inte vågar eller kan framträda publikt med deras problem. Man poängterar även att kampanjen inte riktar sig till någon speciell samhällsgrupp, utan är giltig för alla mäniskor i Iran.

Så länge som Iran är en teokrati, som styrs av muslimska lagar så kommer, enligt min åsikt, kvinnor aldrig att få samma rättigheter som män. Detta beroende på att Islam i sig är en kvinnoförtryckande religion. Det finns många exempel i Koranen på kvinnofötryck t ex nedanstående från Sūratu an-Nisā

Engelsk översättning:

Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance – [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand.

Läs mer om kampen för mänskliga rättigheter i Iran på irantaazadi.blogspot.se/

/Aida Najafi

Omid Khodadadi

Genom sin facebooksida kämpar Omid Khodadadi mot den iranska regimen, något som inte är helt riskfritt för att uttrycka sig milt.

Genom att uttrycka sin åsikt som flykting från Iran riskerar Omid sitt egna liv, han gör det för sin starka tro på ett fritt Iran, men också för sina landsmän och vänner som önskar leva ett fritt liv.

Arbeten som Omids är viktiga för alla Iranier. Arbetet går inte obemärkt förbi. I Iran skruvar den iranska regimen på sig och känner på allvar hotet från starka medier som facebook m.fl.

Turkar, kurder eller balocher…spelar ingen roll!

För alla er som följer vår kamp mot diktaturen i Iran är det ingen större nyhet att mänskliga rättigheter försummas i vårt hemland Iran.

Det är inte heller någon större hemlighet att Irans regering ligger bakom oräkneliga antal avrättningar och andra övergrepp på sitt eget folk.

Iran består inte bara av perser som är den största etniska gruppen, utan även av turkar, kurder och balocher. Etniska grupper som inte på något sätt lyckats undgå regeringens förtryck.

Listan är lång över artiklar om hur dessa grupper förtrycks av den islamistiska diktaturen i Iran. Nedan följer två exempel;

  • “Den 6 jan. 2008 lemlästade regimen fem unga balocher från staden Zahidan genom att hugga av deras högerhänder och vänsterben…” Läs hela artikeln här.
  • “Ett av de senaste offren var den 27-årige kurdiske politiske aktivisten Ehsan Fatahiyan som den 11 november 2009 hängdes…” Läs hela artikeln här.

Jawad Rahimi och Naser Krimi är båda kurder från Iran och medlemmar av Misstro Oss Inte. De kom till Sverige 2006 (Jawad) och 2008 (Naser).

Yaghoob Amiri kom till Sverige 2009 och är ifrån Baloch. Ett område där förtrycket ökat kraftigt de senaste åren enligt rapporter från området. Läs artiklarna ovan så förstår ni.

Brev från Yaghoob Amiri

My name is Yaghoob Amiri and I belong to the ethnic Baloch minority group in Iran.

Iran is ethnically and religiously divide, some are considered to be first class citizens and others are third class citizens without political representation.

Balochistan is today divided between three states Iran, Pakistan and Afghanistan. West Balochistan, which is located within the Iranian border, was annex in 1928.

The Iranian constitution excludes those who are non-Persian, non-Shia and women from the political space.

The discriminatory legal and political structure of the Iranian constitution excludes Baloch people from taking part of the economic and political life. Giving them no chance to affect their own lives.

Practices such as Gozinesh which is an ideological selection procedure that the state uses to confirm alliance with Islam, velayat-e Faqih ( Rule of the Jurisconcult) and the Islamic republic of Iran. For people who adhere to Sunnism it is hard to accept the concept of velayat-e Faqih because it is not a part of their religious belief.

Through these practices people who think differently are disqualified to be a part of society. This leaves Baloch people without access to public Universities and state employments.

When traveling through Balochistan it is evident that the people are not seen as equal in the eyes of the state. Balochistan is a region full high infant and child mortality, lack of sanitation and clean water and high illiteracy as there is no focus on education in the region, especially the rural areas of Balochistan.

The state has focused on one development in the region, which is due to the geo-political location of the region Balochistan, militarization of the area. Balochistan is now highly militarized. New and crueler forces of security troops such as  the military force Mershad have been introduces to the region. The Mershad acts on its own rules and do not have to follow the rule of law or held accountable to any legal institution. Mershad is known for its brutality and the fear that is bring to people. The presence of Mershad and other security forces are all over the region. Checkpoint are installed every kilometer and the sense  of insecurity has only become bigger because everyone is a suspect. In 2006 Rasoul-e Akram military base was set up in Zahedan, which has lead to establishment of a security council in the region. Arbitrary arrest, torture and execution without fair trials are a part of Baloch peoples lives.

Reports from human rights organizations such as United Nations and Amnesty all refer to the discriminatory treatment of Baloch people but the Iranian regime chooses to  again and again close its eyes and ears. They kill us if we speak about the unfair treatment that we are being put through. We have no support in the system and no one that can bring forth our grievances and we see no hope in that the system. We are left to our destiny of unequal treatment and discrimination because we were born with the wrong ethnicity and the wrong religion.

Rapport om mänskliga rättigheter.

“On 6 March, UNHCR Special Rapporteur Ahmad Shaheed published his much-anticipated report on the situation of human rights in Iran. Almost every accusation of abuse previously published by activists or victims has been upheld, and the need justice and fair treatment of prisoners and former detainees that the One Million Voices for Iran campaign demands is fully and unequivocally supported.”

Läs hela artikeln här.

Utvisningen av Ali Azari stoppad

“Polisen höll låg profil och istället för att använda våld försökte man sprida vilseledande information bland aktivisterna. En ambulans som anlände till förvaret under blockaden hade först inget med Ali att göra, sedan skulle den plötsligt föra Ali till sjukhuset, men slutligen ändrades även det beskedet.”

Läs hela artikeln här.

Utvisningen stoppad

“28-årige Ali Azari är politisk aktivist och en av Irans mest kända bloggare. Han har ansökt om asyl i Sverige, men fått avslag eftersom myndigheterna inte bedömer att hotbilden mot hans person är tillräckligt allvarlig.

Utvisningen var tänkt att ske vid lunchtid i dag, men stoppades vid 14-tiden sedan Migrationsverket fattat beslut om inhibition.”

Läs hela artikeln här.

Stoppa utvisningar till Iran

“Tidigare i år pressades Migrationsverket av den massiva ­opinionen att stoppa alla utvisningar till Syrien. Den logiska följden är att alla utvisningar till blodiga diktaturer borde ­stoppas. Asylrörelsen i Stockholm har genom sitt arbete bidragit till att 13 utvisningar av politiska flyktingar till Iran stoppats sedan maj förra året. Det visar, precis som utvisningsstoppet till Syrien, att protester lönar sig.”

Läs hela artikeln här.

Protester mot iranska diktaturen på valdagen

Igår fredag gick Iran till val, eller snarare till det jättelika redigerade skådespel som de islamiska ledarna kallar val. I det så kallade valet finns bara att välja mellan de konservativa där de alla är lojala med landets högste ledare ayatolla Ali Khamenei.

Parlamentet har liten makt och lagstiftningen övervakas starkt av det mäktiga Väktarrådet som i sin tur utses ensidigt av den högste ledaren Khamenei.

Läs hela artikeln här.

Demonstration i Göteborg mot Irans parlamentsval

“– Vi demonstrerar för att visa att vi är emot valet. I valet 2009 förekom fusk och människor dödades. Inte heller den här gången är det ett riktigt val, säger Aida Najafi, från kampanjen Misstro oss inte!

 – Irans regim är en diktatur, där finns ingen frihet. De som skriver regimkritiska åsikter på bloggar och i tidningar fängslas.”

Läs hela artikeln här.

De tågar för ett fritt Iran

“Aida Najafi är talesperson för aktionsgruppen “Misstro oss inte” som på fredagskvällen samlade drygt 50 personer på Gustaf Adolfs torg till ett protestmöte mot dagens riggade parlamentsval i Iran.

- Alla kandidater måste vara godkända av den diktatoriska regimen. Vi vill ha bort den och kämpar för ett fritt Iran.”

Läs hela artikeln här.

Iran: Oppositionen krossas

Irans tillslag mot yttrandefriheten har ökat dramatiskt i upptakten till parlamentsvalet som ska hållas denna vecka, säger Amnesty International i en ny rapport. 

Rapporten ”We are ordered to crush you” beskriver hur förtrycket mot oliktänkande har ökat, både i lagstiftningen och i praktiken med en våg av arresteringar, sedan de två oppositionsledarna Hossein Mousavi och Mehdi Karroubi uppmanade till protester för ett år sedan.

Regimens agerande går stick i stäv med de uttalanden som gjorts av regeringsföreträdare till stöd för protesterna i andra länder under den “arabiska våren”.

Läs hela artikeln här.

Trycket på kristna Iranier ökar!

Trycket ökar på kristna och andra religioner i Iran som inte den islamistiska diktaturen samtycker till. Iran vill inte längre att man skall kunna erbjuda att kristna kyrkor förmedlar sitt budskap på farsi. Muslimer som väljer en annan väg en den från början utstakade, som t.ex. kristna läran bestraffas i Iran med döden.

Men det Iranska folket låter sig inte styras utan följer sitt hjärta, trots hotet från den Iranska regeringen om dödsstraff. Trots de ökade påtryckningarna på de kristna Iranierna så går evangelisterna Alireza Shafiezadeh och Manizhe Ghasemi emot strömmen. De bloggar om sin tro och hot om döden får inte stoppa dem.

Läs hela artikeln hos Christian Today.

Alirezas blogg om sin tro.

Alirezas blogg mot den Iranska diktaturen.

Manizhes blogg om sin tro.

Babak mot den islamistiska regimen i Iran

Att ha en blogg anses idag nästan som en ren självklarhet. Vi förväntas nästan blogga eller Twittra om vad vi tycker och tänker, vilka kläder vi köpt, hur senaste fotbollsresultatet påverkade oss och om våra politiska åsikter. Då vi har yttrandefrihet i Sverige är det ju enklaste saken i världen att förmedla sina åsikter. I Iran är det fara för ens eget liv.

Den islamistiska regimen i Iran lägger ner enorma resurser på att försöka hålla landets folk i schack och styra deras åsikter och vad de försöker tycka och tänka. Yttrandefrihet som vi känner den existerar inte i Iran. Du får inte skriva vad du vill, säga vad du vill och än mindre blogga om det.

Babak är en av huvudfigurerna i gruppen misstro oss inte och en av de som väljer att blogga om de orättvisor som den islamistiska regimen i Iran bedriver mot sitt eget folk. Att Babak tvingats fly till Sverige betyder inte att han inte svävar mindre i fara. Den islamistiska regimen i Iran lägger även stora resurser på att spåra och ta reda på vad ens folk gör även i andra länder.

Babaks kamp mot orättvisan tar dock aldrig slut, han ämnar kämpa för rättvisan!

Babaks blogg.

Intervju med Babak i Israelisk radio.

Babak Ghanbari Kondori.

Babak är idag bara en av många som bloggar mot regimen i Iran och de orättvisor som pågår. Trots regimens arbete med att tysta skribenterna går det aldrig att tysta ett helt folk! Misstro oss inte stödjer alla som utsätter sina liv i samband med att sprida budskapet om hur den islamistiska regimen i Iran misshandlar sitt folk.

Ny adress till Babaks blogg!

http://babakrahesabz.blogspot.com/

Demonstrera mot iranska ambassaden i Stockholm

Den 3:e december samlades vi framför Iranska ambassaden i Stockholm den här ambassaden är den s.k. representant för Islamiska regimen, I åratal har den drivit massuppdrag vars agenda var att spionera på flyktingar och deras aktivitet och i vissa fall lyckades genomföra trorr och arrestering av de aktivister. under drygt 32 år har regimen tryckt ner befolkningen bland de särskild intell…ektuella journalister studenter blivit utsatta för förföljelse fängelse avrättningar.

Efter val fusket i 2009 har vi sett massprotester från oppositionella grupper mot regimen vilka lett till att myndigheter arresterad och fängslad och torterad samt avrättade många oskyldiga mäniskor för att de enbart krävde demokratiskt val i landet. Att trycka ner oppositionella har nämligen inte nöjt sig den Iranska regimen, under senaste åren har regimen haft ambitionen om kärnkraft utveckling.

pga dette västvärlden har enats för att hur som helst stoppa regimens utveckling av kärnkraft energi, och genomförde vid olicka tillfälle sanktion mot Iran. Genomföring av sanktionen gjorde en omffattande inflation.detta blivit en överbelastning till befolkningen dagliga live. Idag anklagar vi de ledarna i Iran för koruption ,maktmissbruk förtryck mot oppositionella och hävdar att regimen omedelbart skall stoppa utveckling om kärnkraft,den ska istället ge mat på bordet till folk för att det inte svälta ihjäl och de resurser kan använda till en stabilt ekonomi.vi samropar att den Iranska regimen inte utmana om världen till kr ig och om världen skall inte gå till krig mot Iran heller vi vill ha en fred land och vi kräver att Iranska folket ska få välja sina ledare med demokratiska omröstningar. Kampanjen Misstro oss inte…

embedded by Embedded Video

Utvisningen av Ali Mansouri stoppad på Arlanda

Ali Mansouri, 28 riskerade hängning vid ett tillbakavisande till Iran. Beslutet var fattat ändå, men piloten vägrade att lyfta! Många är de hjärtan som känns något lättare denna dag bland de kämpande iranska flyktingar som valt att ta upp kampen mot en orättvis asylpolitik under namnet Misstro Oss Inte.

På RS (Rättvisepartiet Socialisterna) hemsida går idag att läsa följande:

“Asylrörelsen (bl a Iranska flyktingars riksorganisation samt riksförbund, Liberation Front of Iran, Rättvisepartiet Socialisterna, Aktion mot Deportation Uppsala och Ingen människa är illegal) delade flygblad till alla som passerade säkerhetskontrollen på Arlanda, varav många lovade att be kaptenen vägra lyfta. En flygbiljett köptes i sista sekund så att Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson kunde ta sig ta gaten, där han höll ett tal till ett hundratal passagerare samt kabinpersonal.”

Att politiskt aktiva reagerar och kämpar är inget nytt, det kommer fantastiskt nog alltid att vara ett faktum. Men det faktum att historiens lyckliga slut också var resultatet av flera passagerares medkänsla för en medmänniska, det är något vi ska ta med oss ur det här och förhoppningsvis vaknar snart även regeringen till liv!

Läs gärna mer om det här på följande länkar:

Blodbrist men givare nekas!

“20 stycken av gruppens medlemmar gick för att ge blod vid Blodcentralen vid Sahlgrenska sjukhuset. Då gruppen anlände uppstod dock ett dilemma: Blodcentralens datasystem klarade inte av att hantera det faktum att ingen av gruppens medlemmarna hade ett tiosiffrigt personnummer. Man tvingades därför att tacka nej, trots att man verkligen behöver bloddonationer i nuläget.”

Läs: Blodbrist men givare nekas.