Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Sarah Sadeghi

بی‌ارزش بودن جان شهروندان ایرانی نزد حکومت فاسد جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی در تمام عمر چهل و یک ساله خود نشان داده است شهروندانش هرگز برایش هیچ ارزش و اعتباری نداشته اند.
وقتی از اول شکل گیری این نظام بررسی میکنیم، تا به امروز این ارزش و حقوق شهروندی مردم ایران کم و کمتر شده و این روزها شاهد اوجگیری آن هستیم.

تنها یک نمونه قابل اشاره از این دست در رابطه با هواپیمای اوکراینی، نه تنها هواپیمایی را که اکثر سرنشینان آن ایرانی بودند با شلیک دو موشک ساقط میکنند بلکه بعد از آن سه روز پنهانکاری میکنند و دروغ میگویند و بدون عذرخواهی یا نشانی از تاسف از فردای آن روز برمیگردند به پروپوگاندای ساخته خودشان مبنی بر اینکه کار آنها و مواجهه با آمریکا و حمله به مواضع آمریکا بسیار مهمتر بوده است.

حال نگاهی می‌اندازیم به نقش آنها در شکنجه روحی و روانی بازماندگان به اینصورت که با بعضی از خانواده های قربانیان دیدار کرده‌اند و دوربین و میکروفون صدا و سیمای جمهوری اسلامی را با خود برده‌اند تا خانواده‌ها بنشینند و بگویند که نسبت به مقام معظم رهبری خیلی هم سپاسگزارند! و بعد از آن دولت ادعا میکند که عاملین این جنایت تقاص پس میدهند و ما حق قربانیان را میگیریم اما قربانیان را خود آنها کشته‌اند و حالا اینکه حقشان را از چه کسی میخواهند بگیرند معلوم نیست.

و از طرف دیگر شروع به تهدید خانواده هایی کردند که راضی نشدند به صدا و سیما بیایند پس تهدیدشان کردند که پیکرهای عزیزانشان را به آنها نمیدهند و یا اینکه حق صحبت با هیچ رسانه‌ای را ندارند.
حکومتی که ذره ای احساس همدردی ندارد با کسانی که عزیزان خود را به فجیعترین شکل ممکن از دست داده‌اند، هرگز مردم برایش ارزشی نداشته و نخواهند داشت. مگر در جایی که بخواهد از آنها در جایی سواستفاده کند.

توییت حامد اسماعیلیون:

“‏جواد ظریف!
شنیده ام مشغول مذاکره ای و خون بها می دهی. خواستم ببینم بچه ها را چند حساب کردی. ری رای من چند؟ چشم های او چند؟ خنده های او چند؟”

حامد اسماعیلیون سخنگوی بنیاد خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که با شلیک مستقیم و عمدی موشک‌های سپاه پاسداران ساقط شد، در جواب پیشنهاد محرمانه جمهوری اسلامی به اوکراین بر سر پرواز ۷۵۲ توییت بالا را زد و خطاب به جواد ظریف اعتراض خود را اینچنین بیان کرد.

اخیرا در رسانه ها افشا شد که جمهوری اسلامی، به دنبال امضای یادداشت‌تفاهمی با دولت اوکراین در مورد پرونده سرنگونی پرواز ۷۵۲ در نزدیکی تهران است.

امروز آن نقطه‌ایست که مردم به این درک برسند که هرگز این حاکمیت، نه تنها اصولگرایان بلکه اصلاح‌طلبان نیز هیچ ارزشی برای حقوق شهروندی ایرانیان نداشته‌اند و این همان نقطه ایست که مردم باید حسابشان را از حاکمیت و رژیم فاسد جمهوری اسلامی جدا کنند و درصدد مبارزه و دادخواهی برآیند.

سارا صادقی

Armin Najafali

زن در قانون جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی دینی تدوین شده است. جایگاه و حقوق زنان بر اساس معیارهای دینی و اصولی در نظر گرفته شده است . پس از پیروزی انقلاب وضعیت زنان به تناسب ایدئولوژی که حاکمیت جدید مبتنی بر آن بود، نه تنها پیشرفت قابل توجهی نداشت بلکه در بسیاری از زمینه ها دچار پس رفت شد. با به قدرت رسیدن روحانیون و اجرا شدن قو انین اسلامی «زنان» همان حقوق اندکی را که در زمان سلطنت پهلوی بدست آورده بودند از دست دادند. زنان در بسیاری از عرصه های زندگی خصوصی و حیات اجتماعی با مشکلات و معضلات فراوان روبرو گردیدند. انقلاب اسلامی زنان را از تعاریف و تفاسیر استقلال،آزادیبخشی و آزادی کنار می گذارد و یا به حاشیه می راند. زنان ایرانی بیش از آنکه فرد مستقل اجتماعی باشند مادر، خواهر، همسر و دختر این و آن مرد است و حضورش در فضای بیرون از خانه اما و اگر دارد. زنان به دلیل نابرابری قانون ستم بیشتری را متحمل می‌شوند. مرد بطور طبیعی «سرپرست»است و صاحب قدرت اصلی در خانه ، جامعه ، اقتصاد ، سیاست و دستگاه قضایی.
از تبعیض در قانون جمهوری اسلامی بین مرد و زن به وضوح می توان دریافت که تعیین حدود و مرز های حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تاثیر فقهای طرفدار دیدگاه سنتی و افراطیون است و دست قانون گذار را برای تبعیض میان زنان و مردان را باز می گذارد تا از دیدگاه سنتی پیروی کند. حجاب اجباری در این میان شاید نهادین ترین و ملموس ترین تبعیض ، خشونت و ستمی باشد که زنان هر روز با آن سرو کار دارند و با آن تحقیر می شوند. آنها بجای درک انسانی جامعه در حال دگردسی پیشرفت ها در حوزه زنان را سوغات غرب و نتیجه نفوذ فرهنگی غرب می دانستند و می دانند. در این نگاه بدن زن می تواند او را به موجود شیطانی تبدیل کند که مردان را می فریبد و پای آن را به گناه و عذاب الهی می گشتید .بدین گونه است که مرد دارای حق مالکیت بر بدن زن می شود و اوست که باید زن را مانند شییی خصوصی و کالای فریبنده از چشم «نامحرم» دور سازد و در پناه خود بگیرد. جمهوری اسلامی می خواهد به نام نظم دین صاحب بدن زن باشد ‌سلطه بر بدن زن بخشی از اعمال قدرت او در سطح جامعه است. ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوندخود نمو‌ه ای است از روابط قدرت نابرابر میان مردان وزنان. خشونت علیه زنان رفتاری است که با هدف آسیب رساندن با اشکال مختلف جسمی ، روحی ، روانی و ممانعت از پیشرفتهای شغلی و ارتقای توانایی های آنها که از حوزه فعالیتهای اجتماعی دور کرده و محدود به خانواده کرده. در خانواده زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می شوند. و مرد سالاری عامل اساس خشونت علیه زنان می باشد . حکومت اسلامی ایران با قوانین تبعیض امیز این گونه رفتارهای خشونت بار علیه زنان را شدت بخشیده . بطور مثال سن مسولیت دختران را ۹ سال در نظر گرفته و یا مردان را مجاز به ازدواج موقت میدارد خود عامل خشونت علیه زنان به حساب می آیند. خشونت خانگی از سوی نزدیکان ذکور معمولا شوهر ، پدر و برادر …که خود را قیوم و صاحب اختیار زن می دانند علیه زنان اعمال می گردد. کافی است که گمان برده شود او ابرو و شرف خانواده را بر باد داده است. متاسفانه سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در قتل های ناموسی متناقض است و به دیدگاه قاضی بستگی دارد که در بسیار موارد قاتل آزاد می‌شود یا در کمیسیونهای عفو مورد عف قرار می گیرد. در قوانین مدنی ایران بویژه آنچه مربوط به خانواده می‌شود نابرابری میان زن و مرد اصل است. پا فشاری برای تفکیک سازی جنسیتی در آموزش ، محیط کار ،جامعه و مسابقات ورزشی هم بخشی از سیاستی است که به بهانه شرعی تلاش می‌کند از الگوی زن مسلمان پاسداری کند. متاسفانه در قوانین جزایی و نظام قضایی ایران نیز کفه ترازو به سود مردان سنگینی می‌کند.
باشد تا روزی ایرانی آزاد و برابر بسازیم.
آرمین نجفعلی

Shahab Mehregan

چگونه می‌شود مردم کشوری مانند ایران با پیشینه تاریخی بسیار کهن، آداب و رسوم وادیان گوناگون، اقوام مختلف ،گویش‌ها و زبان‌های متفاوت، در برهه‌ای از زمان به یکباره تصمیم به زیر و رو کردن بنیان کشور خود کند؟
ظلم ؟
فقر ؟
خفقان سیاسی ؟
مسائل اجتماعی فرهنگی ؟
درگیریهای قومی ؟
یا مسائل دینی و عقیدتی ؟
می‌توان گفت مجموعه‌ای از عوامل بالا و فقر  دانش سیاسی و اجتماعی و دخالت‌ ابرقدرت‌های دنیا باعث دگرگونی و تغییر رژیم در ایران شد .
پس از بهمن ماه هزاروسیصدوپنجاه و هفت با تغییر رژیم ایران از پادشاهی به جمهوری آخوندی دیکتاتوری اسلامی ، اکثر مردم ایران همواره با این رژیم در حال ستیز و جنگ هستند و آن را به رسمیت نمی شناسند .
چرا که از بدو تولد ،این جمهوری ننگین بنیان آن با اسلام  دروغین وفریب مردم بیسواد نهاده شد .
خشت اول  این بود ، اسلام شیعی را به رسمیت کشوری رساندند  که این کشور رنگین کمانی از ادیان است .
خشت دوم خطایی که تکرار شد این بود که دوباره کشور محکوم به تک حزبی و آن حزب الله شد.
مذهب رسمی اسلام شیعی وحزبِ الله جایی برای دیگر ادیان و دیگر احزاب نمیگذارد .
با تعیین قانون اساسی که بر طبق دین مبین اسلام ، دیگر ادیان نادیده گرفته شد و ظلم و ستم به دیندارانی غیر از مسلمان روا داشته شد.
همه این عوامل خواسته یا ناخواسته دست به دست هم داد تا حکومت #جمهوریدیکتاتوریاسلامی پدید آید.
روحانیون گرسنه مذهبیون افراطی پُست‌های دولتی و غیردولتی را قبضه کردند زنان با حجاب اجباری خانه نشین و بی کار شدند.
قانون اسلامی دست و پای مردم را همه جوره بست و همین امر باعث کوچ تعدادی از ایرانیان شد.
نوازندگان،خوانندگان زن و مرد ،هنرمندان زن و مرد،مذهبیون غیر از دل اسلام الاالخصوص بهاییان که اکثر آنان کشته میشدند.
هنوز مردم با رژیم دیکتاتوری اسلامی دست به گریبان بودند که بعد از دوسال جنگ آغاز شد.
با شروع جنگ ایران و عراق کوچ و فرار از برای حفظ جان شدت گرفت.
هزاران نفر بی گناه در این جنگ ازبین رفتند و خسارتهای جبران ناپذیری به بار آمد مردم آواره شدند چرا که جنگ میلیاردها دلار خسارت و خرابی به بار آورده بود.
پس از هشت سال جنگ تمام شد و خرابی‌ها و کشته های خود را به جا گذاشت اما همچنان فضای ایران برای نفس کشیدن تنگ بود و با غمی مضاعف.
خفقان سیاسی، فقر مالی رو به پیشرفت ،دزدی و اختلاس، فرهنگ اسلامی همراه با خرافات هر روز در مدارس و دانشگاه تزریق می شود.
دانشجویان هرگاه اعتراض کنند در دانشگاهها و خوابگاههایشان به خاک و خون کشیده می‌شوند، موقع رای دادن با وجود مجلس خبرگان رای تو و من هیچ ارزشی ندارد چرا که از قبل نماینده اصلح یا رئیس جمهور منتصب انتخاب شده و رای شما برای رسمیت بخشیدن به نظام میباشد ، اگر اعتراضی هم کنی ماجراهای شورش هشتادوهشت و قتل ندا آقا سلطانها و هزاران جوان بیگناه دیگر بوجود می آید.
ورشکستگی اقتصادی بابت مدیران نا کارآمد و نا لایق،تحریم اقتصادی ،فضای سیاسی مسموم ،بازار آشفته و دولت  بی لیاقت و از همه بدتر آخوند بی لیاقتی به نام رهبر چهل ویک سال است زندگی را برای مردم ایران تلخ تر از زهر کرده.
بی کاری ، گرسنگی و خفقان سیاسی، زندان ،شکنجه ،اعدام  جان را به لب میرساند و رفتن را به ماندن ترجیح میدهی.
به عنوان یک فعال سیاسی پناه میبری به کشوری که جانت در خطر نباشد.
به عنوان یک زن آزاده پناه می بری به کشور آزادی که بتوانی آزاده باشی و پوشش خودت را به دلخواه انتخاب کنی. به جایی که حجاب میزان سنجش عفتت نباشد.
به عنوان یک انسان دیندار  به جایی میروی که دینت را نپرسند، دین اسلام را برتر نمی دانند تو را گناه کار نمی دانند برای ستایش خدایی غیر از الله و  بی‌دینی و بی خداییت سزاوار مرگ و حکم مرتد  به تو نمی دهند.
به امید روزی که هیچ کوچ اجباری و فراری در هیچ کجای دنیا نداشته باشیم و صلح و آزادی در سراسر جهان برقرار  شود.
شهاب مهرگان
چهارم اردیبهشت هزارو سیصدونودونه

Bahareh Siahmansouri

من بهار هستم ، بهاری که در ایران نتوانست طعم بهاران آزادی را هیچ وقت نچشیدم ، زیرا از زمانی که خود راشناختم مورد نکوهش و سرزنش جامعه زن ستیز کشوری که روزی زن و مرد در ان برابر بودن قرار گرفتم که این خود شرچشمه از نظامی که با شورشی سازمان یافته شکا گرفته بود شروع شد . زندگی زنان ایران در چهل و یک سال اخر دست خوش دگرگونی های وحشتناک و فاجعه امیز تبعیض جنسیتی قرار گرفته که البته این مختص زنان نیست ، در شورش ۵۷ ایران دست خوش بیشترین صدمات قرار گرفت که چندین نسل را به سوی تباهی کشاند. در این این سالها ایران زیبای ما به ویرانه ای تبدیل شده، تمام منابع ایران نابود شد، محیط زیست ایران به تاراج رفت و منبعی برای درآمد زدایی آقازاده ها قرار گرفت. دسته دسته جوانان،زنان و مردان محکوم به زندان و اعدام شدند. جامعه ایران با معضل کولبرها، کودکان کار، سن فحشای دختران به زیر ۱۴ سال، گورهای دسته جمعی، اسید پاشی به بانوان ، تجاوز به دختران محکوم به اعدام و…. روبرو شد، که این خود بیانگر جنایات یک رژیم دیکتاتوریست. مردان سیاسی که هیچ اطلاعی از سیاست و جهان بینی ندارند و فقط برای پُر کردن جیب خود و نابودی کشور کمر همت بسته اند. رژیمی که خود را یک نظام مردم سالاری نامیده هیچ بویی از انسانیت نبرده و ملاک حکومت خود را بر مبنای مذهبی که خود با چپاول و کشتار ایران را به زیر یوغ بندگی کشیده قرار داده است، استوار کرده. من به عنوان یک بانوی ایرانی که به هیچ عنوان این نظام و روش حکومتشان را به رسمیت نمیشناسم اذعان میدارم که از حامی مردم ستم دیده کشورم هستم و تنفر خود را از رژیم اسلامی اخوندی اعلام میکنم.
بهاره سیاه منصوری

Narges Alidoust Jalali

من نرگس جلالی میخواهم در رابطه با زنان و مادران، پیشتاز در سرنگونی جمهوری اسلامی مروری داشته باشم بر یکسالی که گذشتنگاهی به روند طی شده یکسال گذشته در فضای سیاسی ایران نشان میدهد، جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی پیشروی چشمگیری داشته و زنان در این پیشروی نقش برجسته، پررنگ، سازمانده و تعیین کننده ای داشته اند.

بخش دوم؛ خیزش آبان ۹۸

حضور زنان جوان سرنگونی طلب در اعتراضات شکل گرفته آبان ماه، بسیار پر رنگ بود. طوریکه زنان آغاز کننده موج عظیم اعتراضی علیه گرانتر شدن بنزین بودند. روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸، اولین اعتراض به گرانتر شدن بنزین توسط یک زن جوان در مقابل پمپ بنزین حیدرآباد کرج صورت گرفت و همه را به اعتراضات سراسری علیه گرانی و فشارهای اقتصادی دعوت کرد.

در دل اعتراضات سراسری آبانماه نیز حضور زنان پیشرو، در رادیکالیزه تر شدن اعتراضات تاثیر چشمگیری داشت. زنی که روی پل عابر پیاده، همچون یک سخنگوی جنبش سرنگونی، علیه خامنه ای و کلیت جمهوری اسلامی با فریاد “مرگ بر تو خامنه ای”، سخنرانی میکرد، توجه های بسیاری را به خود جلب کرد و تاثیر قابل توجهی در روحیه اعتراضی علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی در اعتراضات سراسری گذاشت.

هشت مارس روز جهانی زن امسال در حالی فرا میرسد که زنان صدف مقدم اعتراضات در مسیر سرنگونی حکومت زن ستیز و دزدسالار اسلامی بوده اند. نیمی از جامعه که توسط قوانین اسلامی و دستگاه اجرایی و قضایی همواره سرکوب شده اند، در طی چهاردهه گذشته به نیروهای محرکه و نقاط عطف جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.

هشت مارس امسال بار دیگر فراخوان به دادخواهی و کیفرخواست زنان، مادران و خانواده های داغدیده علیه چهار دهه شکنجه، خشونت و جنایتهای سازماندهی شده حکومتی علیه زنان میدهیم.

با امید به آگاهی تمام اقشار جامعه و خیزش سرنگونی رژیم دیکتاتوری آخوندی حاکم بر ایران

نرگس علیدوست جلالی

Armin Najafali

جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون با دروغ و خشونت نظامی امنیتی به جامعه ایران حکومت می کند. سرکوب سه نسل از مخالفین و معترضین از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق بشر میباشد و حتی جنایتهایش از مرزهای جغرافیایی خود فراتر رفته. جمهوری اسلامی با ابتدایی ترین حقوق و آزادیهای اساسی و پایه ای مردم ایران مخالفت دارد و بااتهاماتی در برخی موارد مذهبی ویا سیاسی مخالفان خود را به زندان می اندازد. ما خواهان انتخابات آزاد هستیم و از مقامات قضایی دادگاه بین المللی می خواهیم که سران جمهوری اسلامی که در راس آن علی خامنه ای رهبر ایران است در یک دادگاه بین المللی محکوم کند به خاطر اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷، قتل های زنجیره ای ، عملیاتهای تروریستی خارجی و همکاری با رژیم بشار اسد، جنگ افروزی در جنگ داخلی یمن، برنامه هسته ای و موشکی ایران، تبعیض علیه زنان، سانسور علیه مطبوعات و رسانه ها، دسگیری مخالفین و اعتراف گیری خودسرانه و نمایشی از زندانیان سیاسی، اعمال مجازات های قضایی وحشیانه و قرون وسطایی مانند بریدن انگشتان دست و پا و در آوردن چشم از حدقه، اینها تنها گوشهای از دریای بیکران اتهامات سران جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک تهدید و خطر جدی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای کل بشرت در سراسر دنیا است. ما مردم ایران خواهان سرنگونی حکومت فاشیستی و استبدادی جمهوری ولایت فقبه هستیم. نه به جمهوری اسلامی دیکتاتور!

آرمین نجفعلی

Hadi Naderipour

No to the dictatorial regime of the Islamic Republic.
I believe that no matter how forgiving a person is, he/ she cannot be apathetic to the crimes of the Islamic Republic of Iran to different sections of the people, whether political or religious, and turn a blind eye to the crimes of this regime for 40 years.
The day after the victory of the Revolution of 1978, the regime established its base on the basis of the Islam and religion and used all its external and internal resources to maintain the system.
The regime that irrigated the foundations of their domination with the blood of the youth of in 70’s and continues to this day. Unfortunately, instead of hearing the voices of the people, they answer them with execution, bullets and imprisonment.
Unfortunately, Iran has done the most oppression to religious minorities, including Christians and imprisoned or executed them, and even destroyed many Christian churches and cemeteries in Iran. This is because of the fear that has crept into the regime and now most Iranians have heard the voice of Jesus and the message of their God and turned to house churches to receive salvation.
I wish we could get rid of this regime without conflict and bloodshed and had a free Iran. But Seyyed Ali Khamenei has shown that he will not give up war and bloodshed until the last moment of his life. He is thirsty for blood and loves the blood of Iranian people and he is not afraid that his name will be registered in the world along with other dictators such as Hitler, Stalin, Saddam, etc.
I am heartbroken by all this injustice in Iran. I do not think that we can leave the Islamic Republic behind without war and bloodshed but only…
We are facing a bitter reality, because the super leader of Iran has no doubt for a moment about the sanctity of the path ahead (we can refer to the statement of 14 people who wrote a letter to him and all of them are currently in prison).
There is no doubt in the holy matter that Seyyed Ali Khamenei is trying to preserve this holy regime and system in any way and this is his biggest task. The order is from higher, higher than the clouds, higher than the skies. We are too small to disrupt it! Because the one who holds a gun does not respect human and human values. The only weapon of the Iranian people is to pray and wait for a miracle from God!
I am very upset about this sensitive historical period of my land, Iran.  I think of the extraordinary force whose existence is necessary in the land of Iran. To touch the hearts of the people and politicians of Iran and the world so that all people can achieve freedom and peace and have a world without borders. I want we have a world full of peace and freedom together and live together in peace and freedom.
Hadi Naderipour
نه به رژیم جمهوری اسلامی
باور دارم انسان هرچقدر هم باگذشت باشد نمیتونه در مورد جنایت و گشتارحکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی که در این 40 سال به مردم ایران چه از قشر سیاسی و مذهبی و آزادیخواه انجام داده است چشمهای خود را بست . رژیم از فردای پیروزی انقلاب  در سال ۵٧ مبنای حکومت خود را بر پایه نظام مذهبی و اسلامی قرار داد و از همه منابع داخلی و خارجی خود استفاده کرد تا این نظام را حفظ و نگهداری کند .
رژیمی که پایه واصولش را با خون جوانان وطن در دهه ی 60 آبیاری کرد و تا به امروز ادامه دارد و شاهد آن هستیم در اعتراضات مختلف در سالهای 68 و 88 و 98 و… که هنور هم ادامه دارد. متاسفانه بجای گوش دادن و شنیدن صدای مردم ، جواب آنها را با گلوله و اعدام و زندان پاسخ میدهند . متاسفانه بیشترین ظلم و ستم را به اقلیتهای مذهبی  از جمله مسیحیان ایران انجام داده که زندانی یا اعدام و یا به قتل رسانده است و حتی باعث  تخریب کلیسا و قبرستان مسیحیان شده اند و این از ترسی هست که  درون نظام افتاده،چون در حال حاضر بیشتر مردم ایران صدای مسیح و بشارت خداوند را شنیده به کلیساهای خانگی روی آورده اند تا نجات را دریافت کنند. و ای کاش میشد بدون درگیری و خونریزی از شر این نظام خلاص شد و ایرانی آزاد داشت . ولی سید علی خامنه ای نشان داده است که تا آخرین لحظه ی حیاتش، از سرکوب و خونریزی دست نخواهد کشید.
او تشنه ی خون است. خون جوانان ایران زمین را دوست دارد. و از اینکه نامش در تاریخ همچون دیکتاتورهای دیگر مثل چنگیز، هیتلر ، استالین، صدام و … ، در ردیف خون آشام ثبت شود، ابا و واهمه ای ندارد. دلم گرفته از این همه بی عدالتی در ایران هر چه میاندیشم آیا راهی وجود دارد که بدون آنکه خونی ریخته شود میتوانیم جمهوری اسلامی را پشت سر گذاریم راه به جایی نمیبرم اما فقط….
در برابر واقعیت تلخی قرار گرفته ایم.
تلخ ترین واقعیت زندگی بشری چرا که رهبر ایران لحظه ای به قداست خود و راهی که پیش رو گرفته، تردید ندارد.(به بیانیه ١۴ نفر که برای اون نوشته آمد میشود اشاره کرد که همه آنها در زندان هستند.)
در امر قدسی، هیچ جای تردید نیست و حفظ این نظام رژیم، به هر نحوه ی ممکن، قدسی ترین امر و وظیفه ای ست که بر دوش سید علی خامنه ای قرار گرفته است.
دستور از بالاست… بالاتر از ابرها… بالاتر از آسمانها… ما کوچکتر از آنیم که بخواهیم در این امر قدسی، خللی وارد کنیم؛
چرا که آنکه اسلحه در دست دارد، پشیزی برای درخواستهای بشری، ارزشی قائل نیست.و تنها اسلحه مردم ایران دعا کردن و منتظر معجزه خداوند بودن هست.
من دلم گرفته در این دوران حساس از تاریخ ایران زمین، من به شخصی فکر میکنم که گویا وجودش بر عرصه زمین و ایران لازم است و اون خداوندم عیسی مسیح است تا قلب مردم و سیاستمداران ایران و جهان را لمس کند تا به صلح و آرامش و آزادی برسیم و دنیای بدون مرز داشته باشیم تا در کنار هم زمینی پاکیزه و زیبا داشته باشیم..
هادی نادری پور

Sarah Sadeghi

امروزِ روز در سرتاسر دنیا دولت ها و ملت ها در صدد پایان دادن به خشونت علیه زنان هستند اما وجه تمایز جمهوری اسلامی ایران با سایر جوامع دنیا در این است که مسئله خشونت علیه زنان در ایران در سایه حاکمیت کاملا قانونی است و در نهادهای دولتی و اجرایی و همچنین در دستگاه قضا در طی سالهای طولانی عمر بلند مدت جمهوری اسلامی کاملا نهادینه شده است.
نمونه هایی از این دست عبارتند از: الزام تمکین زن به شوهر، نداشتن حق طلاق، و حضانت فرزند، نداشتن حق خروج از کشور و دارا بودن گذرنامه بدون اجازه همسر ، عدم حق قانونی انتخاب روابط فردی و اجتماعی، حجاب اجباری، ممنوعیت ورود زنان به برخی اماکن عمومی مانند استادیومها، نداشتن اجازه حق عبور و مرور با برخی وسایل نقلیه از جمله دوچرخه و موتورسیکلت، نداشتن حق آوازخوانی و رقص… و به طور کلی تبعیضات قانونی علیه زنان به جرم جنس دوم بودن.
تمام موارد فوق مصادیق بارز خشونت علیه زنان در حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی به حساب می آید.
در تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران که بنیان آن بر اساس قوانین دین اسلام پایه گذاری شده است، هرگز به زن به به عنوان جنس و فرد محق در جامعه نگاه نمیشود بلکه او مانند برده ای اسیر در چنگال حاکمیت و فرهنگ مردسالار مورد خشونت و تجاوز
قرار میگیرد.
جمهوری ضد زن اسلامی ایران از طریق رسانه‌های حکومتی، نهادهای اجرایی و قضایی خشونتگر و ناحقی های قانونی علیه وجود زن و تمام حقوقش، خشونت علیه زنان را اعمال میکند که همین باعث میشود تا شرایط برای خشونتهای جسمی و روحی و روانی در سطح خشونتهای خانگی و خیابانی به شدت مهیا میشود.
در همان روز های اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی قوانینی را وضع کرده کاملا نرینه سالار که به وسیله همین قوانین زنان سالهای سال از شکل گیری این حکومت مستبد و ننگین تحت ظلم و سرکوب بوده اند. همین قوانین ضدزن مانند اهرمی محکم و قوی عامل اصلی خشونت علیه زنان بوده و خواهد بود. حتی در جزئی ترین بندهای قوانین اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران زن ستیزی حاکمان اسلامی به صورت آشکار و علنی دیده میشود.
من سارا صادقی، به عنوان زنی خشونت دیده که سالها در کشور ایران تحت شکنجه و خشونت چه از جانب حاکمیت چه از جانب مردانی که زیر سایه قانون شریعت همواره ظلم و زور بر من روا می داشته اند، از تمام مردم سرزمینم به خصوص زنان و دختران سرزمینم درخواست میکنم سکوت نکنند و از پا ننشینند و در مقابل این رژیم مستبد و سرکوبگر به پا خیزند و همیشه بر این باورم که انقلاب بعدی ایران یک انقلاب زنانه خواهد بود.

Arash Ahmadi Joyari

اعتراضات مردمی ایران
این روزها شاهد اعتراضات گسترده هموطنانمان در داخل ایران هستیم براستی دلیل اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی ایران چیست؟ در آغاز انقلاب اسلامی در سال ۵۷ وبا هدف نشان دادن اینکه اسلام دین سیاست و حکومت است و با بکارگیری تمام پتانسیلها و منابع ایران در مسیر اهداف و ارکان اسلامی ما امروزه شاهد شکست جمهوری اسلامی در اکثر حوزه ها هستیم و رژیم اسلامی سعی دارد تمام تقصیرها و بهرانها را به گردن آمریکا بیندازد،براستی دلیل تمام این مشکلات چیست؟ وجود رضایت نسبی در جامعه به دو عامل کیفیت زندگی و سبک زندگی بستگی دارد مؤلفه های مادی در کیفیت زندگی مانند توسعه اقتصادی و تولید در کنار مؤلفه های غیر مادی مانند کار ، بهداشت، محیط زیست، آزادی و اتحاد مورد بررسی قرار میگیرد با یک نگاه اجمالی به شرایط موجودمی توان براحتی به کیفیت زندگی در مورد مردم ایران پی برد وبا تفکر شرایط فرهنگی موجود و هنجارهای پیدا و پنهان آن و در نهایت رفتارهای مردم ایران براحتی شاهد عدم توانایی فقه شیعه و اسلام در متناسب ساختن مدرنیته با سبک زندگی مردم هستیم گذشته از تمامی اینها با وجود اقدامات سختگیرانه جمهوری اسلامی گرایش ایرانیان داخل و خارج کشور به مسیحیت به میزان قابل توجهی افزایش یافته که مهمترین دلیل آن تعلیمات مسیح و سه اصل بزرگ مسیحیت یعنی ایمان ،محبت،وامید میباشد که باعث گسترش کلیساهای خانگی که جمهوری اسلامی نام آنها را کلیساهای تبشیری یا مسیحیان تبشیری یا مسیحیان صهیونیستی نهاده وپیوسته در صددنابود کردن و مجازات آنها بوده است مجازاتهای سنگینی چون اعدام، زندان و تبعید. ما مسیحیان ایرانی با نظام حاکم در ایران مخالفیم ما خواستار آزادی اقلیتها بهبود شرایط زندگی امنیت شغلی و امنیت اجتماعی در ایران هستیم و هرگونه اجبار در زندگی اجتماعی و خصوصی شهروندان در غالب هر ئیدولوژی که باشد نه میگوییم.
آرش احمدی